OORLOGSTOERISME

Advertentie : Imperial Travel Bureau. 76, Digue de Mer, Ostend

(Association of Ex-Officers, Ltd.). Private cars for all purposes. Tours in private cars. To all parts of British, American and French Fronts. Accompanied (if desired), by Officer-Guides who have fought over the ground. Apply : Capt. W. Brown, King George, 76, Digue de Mer, Ostend. - MAP 015 D-12

Foto : De Zeedijk, thans Albert I-promenade (circa 1932)

Autocar van de heer Van Hove, uitbater van het Hotel Royal Belge, gelegen op de hoek van de Zeedijk en de Kursaal-Oosthelling. Deze autocar werd meestal gebruikt om de Engelse toeristen heen en terug te voeren naar het Ieperse, voor een bezoek aan de Engelse soldatenkerkhovern. De car werd later verkocht aan de heer Charles Ramoudt uit de Kaaistraat.