OOSTENDSE REVUES

Foto : "Pette Sjieke" en "Tjeppen Krotte"

Foto : 18 x 13. "Pette Sjieke" (Gerard Dangreau) en "Tjeppen Krotte" (Herman Moerman), de twee hoofdrolspelers in talrijke Oostendse revues, hier in de Leopold II-laan, nabij "Dikke Mathille". Foto waarschijnlijk voor de revue "Mo kiekt e kè doa"" (1975 

Foto : Concordia-Revue. Oostendse Leute. Koninklijke Schouwburg. 5, 8-9, 19 en 23 februari 1948

Tweede bedrijf : tafereel 7 : "België in vrede en oorlog" : scene uit de Oostendse Revue 1948,de nationale geschiedenis wordt geillustreerd,centraal Albert I (A. Piers), links Leopold I (J.Piers) en Leopold II (F. Porta).

Foto : Concordia-Revue. Oostendse Leute. Koninklijke Schouwburg. 5, 8-9, 19 en 23 februari 1948

Het orkest olv G. De Poplimont bij de Oostendse Revue 1948. M. Declercq (tp), E. Dewulf (tp),  M. De Leger (as,kl), A. Vanhoutte (as,kl), A. Defebere (ts,kl), R. Doize (ts,kl), L. Vandierendounck (vl), Verbanck (vl), R. Daems (p), H. Dyserinck (dm), (cb ?)

"Oostendse Leute" : revue in 2 bedrijven  en 14 taferelen. Tekst : Alfons Elleboudt. Regie : dr. Jan Daems. Orkest olv De Poplimont. Algemene leiding : Jan Piers. De revue ging door op 5, 8-9, 19 en 23 februari 1948 in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan);

Foto : Concordia-Revue. Oostendse Leute. Koninklijke Schouwburg. 5, 8-9, 19 en 23 februari 1948

Tweede bedrijf : tafereel 7 : "België in vrede en oorlog" : scene uit de Oostendse Revue 1948,verheerlijking van de beeltenis van Koning Leopold III (toen nog in ballingschap in Zwitserland).

Foto : Concordia-Revue. Oostendse Leute. Koninklijke Schouwburg. 5, 8-9, 19 en 23 februari 1948

Eerste bedrijf : tafereel 6 : "Ons mooi stadhuis" : "Werdt het helaas afgebroken in weinig tijd dat men het toch heropbouw met wijs beleid" : scene uit de Oostendse Revue 1948,decor gevel Stadhuis 1940.

Foto : Concordia-Revue. Oostendse Leute. Koninklijke Schouwburg. 5, 8-9, 19 en 23 februari 1948

Tweede bedrijf : tafereel 7 : "België in vrede en oorlog" : scene uit de Oostendse Revue 1948,spelers en vaandels groeten de beeltenis van Koning Leopold III (toen nog in ballingschap in Zwitserland).

Foto : Concordia-Revue. Oostendse Platen op Zwier. Koninklijke Schouwburg. 2, 4-7 februari 1950

De Oostendse Revue 1950.Allen op scene,de vissers én de high life !

"Concordia" met 5 voorstellingen op 2, 4, 5, 6 en 7 februari 1950 van "Oostendse Platen op Zwier" : revue in 2 bedrijven en 10 taferelen. Tekst en algemene leiding : dr. Jan Daems. Regie : Roger Tytgat. Jan Piers is de animator. Orkest olv Gustaaf Steenacker en koor olv Hilmer Verdin. Ballet  : Rose d'Ivry. Zie ook : De naoorlogse Oostendse revues / Werner Rabau. De Plate, 1999, nr.1, p.4-7.

Lachen blijft het hoofddoel

Vijftiende editie d'Ostendsche Revue deze week in première

Foto : De cast van d'Ostendsche Revue kijkt uit naar de première van de vijftiende revue

Foto : Robert Duyck en Patrick Dupon spelen traditiegetrouw  de hoofdrollen in d'Ostendsche Revue

Auteurs: 

Ostende et la "Belle Epoque" (57) : Nouvelle descente du Parquet de Bruges

La plus brilliante des saisons ostendaises. - Les reines d'Ostende à Paris. Ostende Centre d'Art. - Ostende a l'instar de Paris à sa revue théâtrale.

Het artikel grijpt ook terug naar waarschijnlijk één van de eerste Oostendse revues (1897) : "Ostende fin de cycle" gebracht door de "Ostend Rapid Club", in de stadsschouwburg op het Komedieplein. Verdere informatie in G.O.D-archieven, via bibliotheek Kris Lambert of het stadsarchief. In : Le Carillon 24/02/1897, p.2 en L'Echo d'Ostende 23/02/1897, p. 2

http://god.biboostende.be

Auteurs: 

Ostende et la "Belle Epoque" (58) : La revue "Ostende, centre d'or"

Het artikel beschrijft 2 revues. (1) "Ostende à la Mer", revue uit 1903. Met 55 opvoeringen in de Eldorado. Een klein café-theater in de Langestraat, dat in 1886 als Eden startte in het voormalige Hôtel de l'Union en in 1898 Eldorado ging heten. Ook opgevoerd in de Casino-Kursaal op 2 september 1903 ten voordele van de liefdadigheidswerken van de stad Oostende. Verdere informatie in G.O.D.-archieven, via bibliotheek Kris Lambert of het stadsarchief. In : Le Carillon 22-23/08/1903, p.2 en 02/09/1903, p.1. - (2) "Ostende Centre d'Or", revue uit 1906. Opgevoerd in theater Scala (Hertstraat).

Auteurs: 

Revue lacht met geblutste dozen en ontblote basten

Positieve reacties op veertiende Oostendse Revue

Foto: De twee hoofdrolspelers Kamiel Pulle en Tjeppen Krotte (met mut sen hoed) spelen weer samen na de de afwezigheid van acteur Robert Duyck

Foto: Schepen Bourmoagie spoort haar kabinetsmedewerker aan terwijl Pulle en Krotte toekijken.

Auteurs: