OPENBAAR VERVOER

Extra busritten naar Plassendale

Bereikbaarheid vaak probleem bij aanwervingen

Foto : Claudia Arickx (tweede van rechts) die het probleem van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op Plassendale methet openbaar vervoer aankaartte,poseert opgetogen bij de symbolisch voorgereden lijnbus. Daarbij omringd door burgemeester burgemeester Jean Vandecasteele, Ivan Bellaert van De Lijn, Filip Deraeve (Daikin Europe) en Ilse Snick (Economische Huis Oostende).

Auteurs: