OPENBAAR VERVOER ; ALGEMEEN

Omer Vilain over de tijd van toen : Het openbaar vervoer in de stad Oostende

Illustraties : (1) Trams langsheen de Karel Janssenslaan met vermelding "Parc Marie-Henriette, Port, Phare". Dus van het Marie-Joséplein naar de Vuurtorenwijk (circa 1912) en (2) De tram aan het Leopold I-plein. Op de dakrand van het rijtuig wordt het traject "Kursaal, Avenue de la Reine, Station, Estacade, Kursaal" aangekondigd. De opname dateert van 1908

auteurs: