OUDE VISMIJN (DE CIRK) ; VISTREINEN

Echte Oostendse folklore : Langs de Visserskaai

Illustraties : (1) "De Cierk" met de Visserskaai in de achtergrond (ca. 1900) ; (2) Oude vissers langs de Kaai. In de achtergrond de Werkhuizen van het Zeewezen en (3) De vistrein op de Kaai. Deze reed tot voorbij het Vissersplein (op z'n Oostends "de Zwienemarkt") 

auteurs: 

Foto : Vissersvaartuigen in het Schuildok, nu Montgommerydok

Foto van het Schuildok, nu Montgommerydok, met op de achtergrond de Visserskaai ter hoogte van de Sint-Paulusstraat en op de linkerkant pakhuizen van de oude vismijn (De Cirk). Op de voorgrond een drietal vissersschepen.

ingekaderd

AFMETINGEN INTERN : 22,5 x 30 cm
AFMETINGEN EXTERN : 38 x 45 cm

Postkaart (kopie) : Oude Vismijn

Souvenir du Littoral Belge. Ostende. La Minque, criée aux poissons. Oostende omstreeks 1900. De vismijn, aan het zuidelijk uiteinde van het Schuildok, nu Montgomerydok en aan de oever van de Visserskreek. Aan het laadperron, de "vistafel", van de vismijn staan goederenwagens voor het vervoer van vis. Rechts een locomotief en enkele goederenwagons bestemd voor de Tilburylijn van de John Cockerill rederij. Rechts, in de Visserskreek, het s.s. Topaze van de John Cockerill rederij. Bron : Open monumentendag Oostende 10 september 2006 : import/export. De vistreinen / Ferdinand Gevaert. p.