PAVILJOEN OOSTENDE EXPO 58

Foto : Adolf VAN GLABBEKE

Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE in gezelschap van o.a. een Oostendse hostess (EXPO 1958 ) aan het paviljoen van Oostende op de EXPO 58. Rechts van de hostess schepen Frans VAN CAILLIE en Fred RIGAUX, hoofd dienst toerisme. Het paviljoen van de stad Oostende werd plechtig geopend op 4 mei 1958

Omer Vilain over de tijd van toen : 40 jaar na de wereldexpo

Illustraties : (1) Het Oostends paviljoen in 1913 te Gent en (2) Het propagandapaviljoen van de wereldtentoonstelling Brussel '58 dat op de dijk nabij het Klein Strand in Oostende stond opgesteld

auteurs: