PENNINGEN

ovale kader met tweekleurig lint, een vergulde med...

ovale kader met tweekleurig lint, een vergulde medaille met oog
en ring en driekleurig lint. Vz. Aux braves défenseurs de
Bruxelles. Az. lauwerkrans, donné en souvenir sous la regence
en juin MDCCXXXI n° 85 au patriotisme. Plaat ovaal met boord.
De burgerlijke wacht van Oostende aan Jacobus Block uit
erkentenis 1er October 1830. Eervolle onderscheiding. Oorlogs-
kruis 1830. Twee sleutels en een medaille met de beeltenis van
Leopold I.