PETIT PARIS (KRUISPUNT)

Foto : De 1-meistoet .... (?)

De 1-meistoet komt uit de Alfons Pieterslaan en gaat aan het kruispunt Petit Paris de Nieuwpoortsesteenweg op. Er worden borden gedragen met de teksten : "De transportarbeiders vragen ... en verbetering van de levensstandaard", "Het gemeentepersoneel eist de onmiddellijke aanpaqssing van hun barema's". Op de hoek de "Bank van Brussel - Banque de Bruxelles".

Foto : De 1-meistoet .... (?)

De 1-meistoet komt voorbij aan het kruispunt Petit Paris, uit de richting van de Alfons Pieterslaan. Er wordt een bord gedragen met de tekst : "De bedienden eisen verhoging tot 120.000 FR van de loongrens vastgesteld tot het bekomen van werkabonnementen bij de spoorwegen". Op de hoek Alfons Pieterslaan en Torhoutsesteenweg de "Bank van Brussel - Banque de Bruxelles".

Foto : De Torhoutsesteenweg (circa 1930)

Gezien vanaf de Koninginnelaan nabij het kruispunt Petit Paris. Het beeld in de belle epoque villa op de hoek met de Koninginnelaan is van Balthazar Mouton en stelt Karel de Stoute voor. Meer uitleg zie : inventarisnummer 2012/1842

Foto : Opening braderie

Foto 18 x 13. Opening van de braderie door leden van het schepencollege (Petit Paris). Op de eerste rij vlnr. Quaghebeur, Makelberghe, Deschildere voorzitter handelaarsbond "'t Kroontje", Goekint, Bourgois, Vercruysse, Vermeesch, Laridon, Quatacker

Foto : Petit Paris (1950)

Het kruispunt Petit Paris, met op de hoek van de Nieuwpoortse- en de Torhoutsesteenweg de apotheek Beuselinck en rechts ervan het café Aviso, waarvan de uitbating begin 1989 werd stopgezet. Rechts, de Bank van Brussel

Foto : Petit Paris (circa 1905)

Het kruispunt Petit Paris gezien in de richting van het Leopold I-plein. Op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg met de Torhoutsesteenweg werd de fietshandel Haeghebaert uitgebaat. Deze zaak werd in 1922 stopgezet. Het gebouw werd toen aangekocht door de heer Beuselinck die er in 1923 zijn alomgekende apotheek vestigde

Postkaart (kopie) : Hôtel du Chatelet"

Hôtel du Chatelet. Averue de la Reine. De Muyser propriétaire. Het "Hôtel du Chatelet", later afgekort tot "Le Chatelet". Hoekpand gelegen aan het kruispunt Petit Paris, Nieuwpoortsesteenweg 8, Koninginnelaan. Muurankers dateren van 1885. Beschermd als monument bij MB van 14/01/1994.

Postkaart : Hôtel du Chatelet

Ostende. Hôtel du Chatelet. Avenue de la Reine. De Muyser, propriétaire."Hôtel du Chatelet", later afgekort tot "Le Chatelet". Hoekpand gelegen aan het kruispunt Petit Paris, Nieuwpoortsesteenweg 8, Koninginnelaan. Muurankers dateren van 1885. Beschermd als monument bij MB van 14/01/1994. We zien de Koninginnelaan vanaf Petit Paris, richting Zeedijk. Links de Nieuwpoortsesteenweg

Postkaart : Koninginnelaan

Postkaart Albert 57. Ostende. Avenue de la Reine. Queen's Avenue. De Koninginnelaan gezien vanaf het kruispunt Petit Paris richting Zeedijk. Aan de rechterkant, in het midden, de "Grand Garage Ostende Automobile". "De werken voor deze laan tussen het Koninklijk Chalet en de Torhoutsesteenweg namen een aanvang op 28 mei 1888" (Bulletin Communal 05/06/1888, p.242). Aanleg vanaf 1889 door de diensten van Bruggen en Wegen onder leiding van hoofdingenieur P. Demey. Boulevard met dubbele rijstroken van elkaar gescheiden door spiegelvormige met arduin afgeboorde plantsoenen.

Postkaart : Torhoutsesteenweg

Ostende. Chaussee de Thourout. Oostende. Toroutsteenweg. De belle-époquevilla links vormt de hoek Torhoutsesteenweg en Koninginnelaan nabij het kruispunt Petit Paris. De gevel bevat  een beeld van de Oostendse kunstenaar Balthasar Mouton en zijn assistent Emile Seynaeve, voorstellende "Karel de Stoute", ("Charles le Téméraire"). Bron : Norbert Hostyn, in : De Plate, 2010, p.236.