PLASSENDALE (BEDRIJVENTERREIN)

Extra busritten naar Plassendale

Bereikbaarheid vaak probleem bij aanwervingen

Foto : Claudia Arickx (tweede van rechts) die het probleem van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op Plassendale methet openbaar vervoer aankaartte,poseert opgetogen bij de symbolisch voorgereden lijnbus. Daarbij omringd door burgemeester burgemeester Jean Vandecasteele, Ivan Bellaert van De Lijn, Filip Deraeve (Daikin Europe) en Ilse Snick (Economische Huis Oostende).

Auteurs: 

Jonge starters in Oostende

Economisch Huis vestigt aandacht op kansen die het biedt aan jonge ondernemers

Foto: We zien v.l.n.r. Jonas Jansseune, coördinator van het Ondernemerscentrum Oostende Vincent Leroy, Laurens Wittesaele, schepen en voorzitter van het Economisch Huis Bart Broncers, directeur Pascale Heinderson van het Bedrijvencentrum en vicepremier Johan Vande Lanotte.

 

Auteurs: