PORTA MARIE-JOZEF (LEO) (1894-1983) (ADVOCAAT POLITICUS)

Foto : Adolf VAN GLABBEKE

Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE vereremerkt een onbekende?. Van rechts naar links, tweede Marie Jozef PORTA ,Michel SURMONT, stadssecretaris, Kamiel DEHOUCK,schepen, Emiel VROOME schepen, dan de burgemeester en verder Maurice QUAGHEBEUR en Jan PIERS schepenen.

Foto : Adolf VAN GLABBEKE

Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE houdt een tafelrede op een banket. Links vooraan Michel SURMONT,stadssecretaris, derde van links vooraan Marie Jozef PORTA, gemeenteraadslid, achter de tafel derde van rechts Maurice QUAGHEBEUR,schepen.

Foto : Albert Neuhuys. Tentoonstelling. Kursaal Oostende. 18/08-02/09/1962

Formaat : 17 x 23 cm. - De vernissage in de Montrosezaal. Tentoonstelling ingeleid door schepen Roger De Kinder. Links naast hem, gemeenteraadslid Leo Porta. Rechts naast hem, Frank Edebau, conservator van het Museum voor Schone Kunsten en ernaast de kunstenaar. De oude man achteraan is de kunstschilder Emile Bulcke.

Foto : Banket

Een banket waarop voornamelijk het oostends politiek personeel aanzit. Aan de eerste tafel tweede van links Fred RIGAUX,diensthoofd toerisme,verder Raoul BONNEL,schepen en Louis VANHOORNE,schepen.Aan de tweede tafel,schepenen Jozef VAN DEN KIEBOOM en Raymond MIROIR,aan de derde  Schepenen Maurice QUAGHEBEUR en Marie-Jozef PORTA.Aan de tafel achteraan van links naar rechts schepen John LAUWEREINs,burgemeester Jan PIERs en schepen Kamiel DEHOUCK.

Foto : Bezoek Sjah van Iran

Formaat :  18 x 13 cm. - Plechtige ontvangst op het stadhuis. Burgemeester Jan Piers stelt Leo Porta, schepen, aan de Sjah van Iran voor. Rechts, Aloïs Dennekin, feestebestuurder en achter hem schepen Henri Edebau.

Foto : Consulaat Monaco

Drink in huize Monaco aan de Van Iseghemlaan, consulaat van Monaco en tevens woning van de familie PORTA. Uiterst rechts staat Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen,derde van rechts zittend deken BUTAYE ,achteraan links burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en mevrouw,in de rechter hoek achteraan John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid. Samenkomst ter gelegenheid van het huwelijk Rainier van Monaco met Grace KELLY.

Foto : De Lustige Zigomars

Diverse folklore verenigingen : o.a. Het koor "Het Loze Vissertje", de folkloregroepen "De Vismijnvrienden", de "Gilles der Zee", "De Lustige Zigomars", de carnavalgroep "Ali Baba en de 40 rovers", de fanfare Sint Cecilia uit Eernegem werden ontvangen op het nieuwe stadhuis door waarnemend burgemeester John LAUWEREINS, die centraal op de foto staat ,rechts van hem onbekend,schepenen Kamiel DEHOUCK, Marie-Jozef PORTA ,onbekend en schepen Jan PIERS. Ontvangst naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de "Lustige Zigomars"

Foto : Diamanten Bruiloft

Oscar Eyland en echtgenote Bertha Deneels, woonachtig Velodroom, Maria-Hendrikapark, Oostende. Gehuwd te Oostende op 9 november 1907, vierden hun diamanten bruiloft te Oostende op 9 november 1967. We zien o.a. :  waarnemend burgemeester John Lauwereins, zittend rechts en waarnemend schepen Marie-Jozef Porta, naast mevrouw Deneels. Stadssecretaris Michel Surmont, derde van links achteraan. Uiterst links staat priester Willy Debusschere.

Foto : Eedaflegging

Een nieuw liberaal gemeenteraadsled legt de eed af .Links naast hem Henri DEGRAVE, dan Jan PIERS en Marie Jozef PORTA. Rechts vooraan burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en 2e van links vooraan Berthe TRATSAERT.

Foto : Eeuwelingen

Eeuwelinge mevrouw Mathilde DEWEERT-DESMET aan de arm van burgemeester Adolf VAN GLABBEKE. Op de rug Jan PIERS, schepen. Achter de burgemeester Marie Jozef PORTA, schepen en naast hem René BUTAYE, deken.

"Op 24 mei 1956 greep de viering plaats van de honderdjarige Mevrouw Wed. H. Deweert-Desmet. Ter gelegenheid van dit jubileum, dat in familiekring gevierd werd, overhandigde de Heer Burgemeester aan de jubilarisse de gouden Stadsplaket en het geschenk van Zijne Majesteit de Koning" (jaarverslag 1956 van de stad Oostende, p. 19)

Foto : Feminaprijs voor Film 1956. Kursaal Oostende. 08/07/1956

Uitreiking van de Belgische Feminaprijs voor Film 1956 in het Kursaal. Op de derde rij van links naar rechts ,mevrouw Van Glabbeke, onbekend, de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Pierre van Outryve d'Ydewalle en zijn echtgenote, burgemeester Adolf Van Glabbeke, schepen Kamiel Dehouck. Op de vierde rij tweede van links, Marie-Jozef Porta, gemeenteraadslid. Vooraan op de eerste rij,de heer en mevrouw Aimé Bouché-Margareta Ceunis, controleur van het kadaster.

Foto : Gemeenteraad

Gemeenteraadszitting in het dienstdoende stadhuis (huidig Gerechtshof).Rechtstaand Adolf VAN GLABBEKE,burgemeester,op de 2e rij van links naar rechts Marie-Jozef PORTA, Jan PIERS, Henri DEGRAVE, achter Jan PIERS zien we Kamiel DEHOUCK. 

Foto : Gemeenteraad

Er wordt een minuut stilte gehouden in de gemeenteraad.Op de eerste rij van links naar rechts Sebastiaan BOUDOLF, gemeenteraadslid, onbekende, schepenen Raymond MIROIR, Jan FELIX en Marie-Jozef PORTA. Op de tweede rij de gemeenteraadsleden Joseph VAN LANGENHOVE en Louis VANHOORNE

Foto : Gouden Bruiloft

Henri Lagrou en echtgenote Rachel Verbrugghe, woonachtig Spoorwegstraat 40, Oostende, gehuwd te Oostende op 15 september 1917, vierden hun gouden bruiloft te Oostende op 16 september 1967. We zien o.a. : waarnemend schepen van burgerlijke stand Marie-Jozef Porta, zittend in het midden. Achteraan links, staat de heer Vanlerberghe, afdelingschef van de burgerlijke stand.

Foto : Gouden bruiloft

Pierre Madelein en echtgenote Veronique Depoorter, woonachtig te Oostende, Werkzaamheidstraat 43, gehuwd te Richmond (G.B.) op 6 oktober 1917, vierden hun gouden bruiloft te Oostende op 6 oktober 1967. Waarnemend schepen van burgerlijke stand Marie-Jozef Porta, links van mevrouw Depoorter. Helemaal achteraan, derde van rechts, de heer Vanlerberghe, afdelingschef burgerlijke stand. ZIttend, uiterst links, Norbert Van der Cruyssen.

Foto : Huldiging 50 jaar Koninklijke Kunstkring Oostende

Formaat : 13 x 18 cm. - Plechtigheid op het stadhuis, (Gerechtshof, Canadaplein), naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Kunstkring Oostende. Hier op de trappen met o.a. op de eerste rij, links, de kunstschilders Louis Royon, Jan De Clerck, Jef De Brock, in het midden, burgemeester Adolphe Van Glabbeke. Uiterst rechts, gemeenteraadslid Leo Porta en naast hem, kunstschilder Emile Bulcke. - Map 006 A-109a

Foto : James Ensorgalerij. Officiële opening op 05/06/1954

Formaat : 13 x 18 cm. - Opening van de nieuwe James Ensorgalerij, ook in aanwezigheid van minister van Openbare Werken, Adolf Van Glabbeke en zijn echtgenote, als ook van waarnemend burgemeester Maurice Quaghebeur sr. De genodigden voor taverne "James". Tweede van rechts, John Hermans, journalist en gemeenteraadslid en naast hem gemeenteraadslid Marie-Jozef Porta en schepen François Van Caillie. Uiterst links, schepen Jan Piers en zijn echtgenote. Ernaast, Henri Smissaert en het meisje France Kittel. Zie ook : Het Kustblad, 09/06/1954, p.1,10,foto

Foto : James Ensorgalerij. Officiële opening op 05/06/1954

Formaat : 13 x 18 cm. - Plechtige opening van de nieuwe James Ensorgalerij. Rechts vooraan, Berthe Tratsaert, enige vrouw in de gemeenteraad. Vierde van rechts,  John Hermans en naast hem gemeenteraadslid Marie-Jozef Porta en schepen François Van Caillie

Foto : Jan PIERS

Een vaderlandse vereniging wordt ontvangen op het stadhuisUiterst links Theo DEHAENE liberaal voorman, derde van links Marie-Jozef PORTA,centraal Jan PIERS burgemeester en dan naar rechts schepenen  Jozef VAN DEN KIEBOOM en Maurice QUAGHEBEUR. 

Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS, vierde van rechts, naast hem houdt schepen Kamiel DEHOUCK een toespraak, verder naar rechts schepen Marie-Jozef PORTA, gemeenteraadslid Marcel FRIEDRICHS, derde van links schepen Jozef VAN DEN KIEBOOM

Foto : John LAUWEREINS

Een groep op de trap aan de ingang van het stadhuis na ontvangst door het stadsbestuur. Centraal vooraan waarnemend burgemeester John LAUWEREINS. Links met sjerp, de schepenen Marie-Jozef PORTA en Jozef VAN DEN KIEBOOM. Rechts ook met sjerp schepen Kamiel DEHOUCK . Achter hem staat Michel SURMONT, stadssecretaris.

Foto : John LAUWEREINS

Ontvangst van een groep op het stadhuis. Centraal met sjerp waarnemend burgemeester John LAUWEREINs, rechts (met sjerp) schepenen  Kamiel DEHOUCK en Marie-Jozef PORTA, links schepen Jozef VAN DEN KIEBOOM. Achter de burgemeester Daniel DEWULF later bedrijfslijder stedelijk Grond en Bouwbeleid.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Ontvangst ten huize Monaco van Marie-Jozef PORTA, schepen en consul van Monaco. Links naast hem staat de burgemeester van Monaco, de heer BOISSON, rechts burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en zijn echtgenote. Achter de burgemeester, schepen Maurice QUAGHEBEUR

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Burgemeester BOISSON van Monaco houdt een toespraak naar aanleiding van de jumelage Oostende-Monaco ten huize van Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen van Oostende. Naast de heer PORTA, de heer en mevouw Adolphe VAN GLABBEKE, burgemeester. Achter de burgemeester, schepen Maurice QUAGHEBEUR

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

De burgemeester van Monaco, de heer BOISSON, tekent het register naar aanleiding van de jumelage Oostende- Monaco, in de ambtswoning aan de Van Iseghemlaan (huize Monaco) van Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen van Oostende die achter de ondertekenaar staat. Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE kijkt glimlachend toe.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Ontvangst ten huize Porta, naar aanleiding van de jumelage Oostende-Monaco wordt een toespraak gehouden door de heer BOISSON, burgemeester van Monaco.Vierde van links schepen Marie-Jozef PORTA, naast hem mevrouw en burgemeester Adolf VAN GLABBEKE,achter de burgemeester, schepen Maurice QUAGHEBEUR en uiterst rechts Henri DEGRAVE, met naast hem met bril Jan FELIX

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Ontvangst in het vice consulaat van Monaco aan de Van Iseghemlaan (woning van de familie PORTA) ter gelegenheid van het huwelijk RAINIER-Grace KELLY.Van links naar rechts deken BUTAYE,Marie-Jozef PORTA vice consul van Monaco en schepen,monseigneur DEREERE en burgemeester Adolf VAN GLABBEKE.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Jumelage van Oostende met Monaco.De genodigden op het balkon van het consulaat van Monaco in de Van Iseghemlaan eigendom van de familie PORTA . Derde van links, schepen Jozef VANDENKIEBOOM, dan Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen, schepen Kamiel DEHOUCK, deken René BUTAYE, de burgemeester van Monaco de heer BOISSON. Vierde van rechts John LAUWEREINS, schepen. 

Foto : La princesse Margaretha de Danemark

Foto : Zondag 16 april, Prinses Margaretha II van Denemarken stapt aan boord van een "maalboot" op weg naar Londen via Dover. Links de ambassadeur van Denemarken te Brussel de heer Jullitse en naast hem gemeenteraadslid en vice-consul van Denemarken Marie-Jozef Porta.

Auteurs: 

Foto : Marie-Jozef PORTA

Ontvangst van schepen Marie-Jozef PORTA door de Dochters van Liefde van de kloostergemeenschap in de Langestraat 83. Staand van links naar rechts :  de Zusters Thérèse, Marguerite, Katrien, onbekend, Zoë, onbekend, Jeanne, onbekend, Louise, Vincent. Zittend : Zuster Martine, onbekend en de heer Porta.

Foto : Prinses Margaretha van Denemarken

Zondagmorgen 16 april om 9 uur kwam prinses Margaretha II van Denemarken in het station van Oostende aan. Zij kwam met de Noord-Express uit Brussel. We zien haar hier met de heren Jullitse, ambassadeur van Denemarken te Brussel (links) en Marie-Jozef Porta, gemeenteraadslid en vice-consul van Denemarken (rechts). Rechts de stationschef. Het was die dag haar 21ste verjaardag.

Foto : Prinses Margaretha van Denemarken

Prinses Margaretha van Denemarken is zonet aangekomen per trein in Oostende. Marie-Jozef PORTA, gemeenteraadslid en vice-consul van Denemarken en de stationschef verwelkomen haar. Rechts, Emil Vanbellinghen, commandant van de "maalboot"

Foto : Prinses Margaretha van Denemarken

Prinses Margaretha II van Denemarken wandelt op de Albert I-Promenade met Marie-Jozef PORTA, gemeenteraadslid en vice-consul van Denenmarken (rechts) en de ambassadeur van Denemarken te Brussel JULLITSE (links) tijdens haar doortocht te Oostende op weg naar Engeland.

Foto : Sportclub Mariakerke

Centraal, John Lauwereins. Rechts van hem, Norbert Van der Cruyssen, feestleider Mariakerke,. Links, Jan Piers en Marie-Jozef Porta bij Sportclub Mariakerke.Uiterst rechts staat John Hermans, journalist en gemeenteraadslid.

Foto : Sporten

Een ploeg van Hermes wordt ontvangen door het stadsbestuur. Zittend links, Maria - Jozef PORTA, schepen, centraal met sjerp Maurice QUAGHEBEUR, schepen, links van hem Jozef VERHELLE, stichter van de Hermes. Tweede van rechts Kamiel DEHOUCK, schepen.

Foto : Tentoonstelling Affiche 1900 - Belle Epoque. Kursaal Oostende. 01-15/04.1961

Formaat : 13 x 18 cm. - Opening van de tentoonstelling op 1 april 1961 door burgemeester Jan Piers. Links naast hem, schepen Roger De Kinder en gemeenteraadslid Leo Porta. Rechts, Roger De Ramée, directeur van het Kursaal. De tentoonsteliing toonde een 300 affiches, een 20 oldtimers en ook fietsen uit de Belle Epoque. Uit de collectie van Wittamer (Brussel) en Mahy (Gent).

De einddatum van de tentoonstelling is nog onder voorbehoud (Georges Van Duyvenboden)

Foto : Tentoonstelling Frans Regoudt in kunstgalerij "De Kwinte". Vlaanderenstraat 35

Opening tentoonstelling van kunstschilder Frans Regoudt in zijn eigen kunstgalerij "De Kwinte", Vlaanderenstraat 35. Van links naar rechts, Marie-Jozef Porta, schepen, onbekende, mevrouw Regoudt, Frans Regoudt en Frank Edebau, stadsconservator. Frans Regoudt was ook leraar tekenen aan het Koninklijk Atheneum (Oostende)

Foto : Viering van "Saint Rainier" op het consulaat van Monaco

Formaat : 13 x 18 cm. - Viering van "Saint Rainier", of De Nationale feestdag van Monaco op 19 november op het consulaat van Monaco, of De woning van Marie-Jozef Porta, consul van Monaco, in de Van Iseghemlaan. We herkennen van links naar rechts, Kapitein ter Zee, Jules Delforge, schepen Frans Van Caillie, deken René Butaye, de schepenen Kamiel Dehouck, Emiel Vroome, Maurice Quaghebeur, consul van Monaco Marie-Jozef Porta, schepen Jan Piers, Henri Smissaert, Robert Elleboudt uitgever van de Zeewacht, Guy Descamps en stadssecretaris Michel Surmont

Foto : Volleybalploeg Hermes

Volleybalploeg Hermes ontvangen op het stadhuis.Centraal burgemeester Jan PIERS, rechts dhr. Henri SMISSAERT en schepen Roger DE KINDER, links E.H. Jozef VERHELLE, stichter van de Hermes Uiterst links  Marie-Jozef PORTA en naast hem Kamiel DEHOUCK, schepenen. Achter de burgemeester Raymond DILLEN en zijn echtgenote.

Foto Jan PIERS

De collegezaal in het stadhuis,burgemeester Jan PIERS (centraal) en het college ontvangen een groep ter gelegenheid van de overhandiging van de stadsmedaille.Zittend van links naar rechts onbekend en dan de schepenen Marie Jozef PORTA,John LAUWEREINS,de burgemeester,en de schepenen Kamiel DEHOUCK en Maurice QUAGHEBEUR.

Foto John LAUWEREINS

Onthuldiging monument aan de ingang van het stadhuis.Links vooraan John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid,vierde van links Marie-Jozef PORTA,centraal John LAUWEREINS,waarnemend burgemeester,rechts van hem Kamiel DEHOUCK en VANDEKIEBOOM schepenen.Op  de achtergrond het Hazegras.

Foto Marie-Jozef PORTA

Liberaal onderonsje in de tuin van de ambtswoning van Marie-Jozef PORTA schepen en consul van Monaco die hier een gedenkboek ontvangt.rechts schepen Maurice QUAGHEBEUR,derde van rechts Theo DEHAENE,liberaal voorman,vierde van links Marcel FRIEDRICHS gemeenteraadslid.De woning Porta (Huize Monaco) lag aan de Van Iseghemlaan.

Foto Marie-Jozef PORTA

Liberaal onderonsje in de tuin van de ambtswoning van Marie-Jozef PORTA schepen en consul van Monaco die hier een gedenkboek ontvangt.rechts schepen Maurice QUAGHEBEUR,derde van rechts Theo DEHAENE,liberaal voorman,vierde van links Marcel FRIEDRICHS gemeenteraadslid.De woning Porta (Huize Monaco) lag aan de Van Iseghemlaan.

Foto Marie-Jozef PORTA

Bijeenkomst in een tuin (deze van Huize Monaco woning van de familie PORTA aan de Van Iseghemlaan?) centraal staat deken BUTAYE,naast hem de vereremerkte schepen Marie-Jozef PORTA dan schepen Raymond MIROIR.Rechtsachter Jan Piers toen schepen en tweede van links John LAUWEREINS waarnemend burgemeester. 

Foto Marie-Jozef PORTA

Schepen Marie-Jozef PORTA wordt gehuldigd in de tuin van zijn ambtswoning aan de Van Iseghemlaan (Huize Monaco).Naast hem staat deken BUTAYE,aan zijn andere zijde Norbert VANDERCRUYSSEN feestleider Mariakerke,achter hem schepen Maurice QUAGHEBEUR,tweede van links schepen Louis VANHOORNE en derde schepen Jan PIERS.In de deuropening staat een zoon PORTA.

Foto personeel PEETERS

Ontvangst van R.L. PEETERS,concessionnaris catering op de RMT schepen,en zijn personeel op het stadhuis. centraal John LAUWEREINS,waarnemend burgemeester,naast hem (rechts)R.L. PEETERS,dan Kamiel DEHOUCK,schepen,vijfde en zesde van links op de tweede rij John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid en Marie-Jozef PORTA,schepen,uiterst rechts Emiel VANSTEENKISTE,gemeenteraadslid (later hoofd politiecommissaris).   

Foto Sportclub Mariakerke

Feest bij Sportclub Mariakerke,van links naar rechts onbekend,Marie-Jozef PORTA schepen,Jan PIERS,burgemeester,John LAUWEREINS schepen,Norbert VANDERCRUYSSEN feestleider Mariakerke,onbekend en John HERMANs,journalist en gemeenteraadslid.