POST ; GEBOUWEN ; 1953

Foto : Postgebouw

Eerste paalheiïng van het nieuwe postgebouw.Op de werf centraal minister Achiel VANACKER,links van hem provinciegoeverneur Pierre VAN OUTRYVE d'YDEWALLE,rechts Hendrik SERRUYS burgemeester en achter hem een jonge Roger DEKINDER de latere provinciegoeverneur van Oost Vlaanderen. De funderingswerken werden uitgevoerd door de firma Soetaert (Oostende). In totaal zouden 229 betonnen pijlers worden geheid.

Foto : Postgebouw

Foto 13 x9.
Postkantoor Hendrik Serruyslaan 18A. Centraal op front van hoofdgevel monumentaal beeldhouwwerk "De Communicatiemedia" of  "Eenheid van de wereld door de telefonie, telegrafie en postverkeer" (1953) van Jozef Cantré (Gent) in gedreven rood koper op metaalskelet vervaardigd door de firma Claudoré (Bergen). Compositie waarin centraal naakte gevleugelde godin waarin vier vrouwelijke figuren als representatie van de wereldrassen.