POSTKAARTEN C.D.O.

Postkaart : De Peperbusse

Postkaart C.D.O. 14. - Het Vagevuur aan de voet van de oude toren van de Sint-Pieterskerk (bijgenaamd de Peperbusse). De kerk werd door brand verneld op 14 augustus 1896. Op de achtergrond, een gedeelte van de Sint-Pietersstraat. Links, een gedeelte van de Koninginnekapel van de Sint Petrus- en Pauluskerk
 

Postkaart : Leopoldpark

C.D., Oostende. - Ostende -  La Fontaine et Avenue Léopold. The Fountain and Leopold avenue. - De fontein gelegen achter het bloemenuurwerk in het Leopoldpark. Deze fontein werd met grote luister ingehuldigd op 23 september 1923 ter herdenking van de aanvoer van Bocqwater naar de kust. Ze viel onder de slopershamer toen de toegangsweg naar de autostrade werd aangelegd