POSTKAARTEN MARCO

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Cecilie. Mariakerke

M.M.Br., Marco Marcovici, Bruxelles. - Mariakerke (Ostende) - Souvenir de la guerre = of the war 1914-18. Canon boche qui ne tuera plus. German gun tha will Kil no more !. - De batterij Cecilie lag ten oosten van de batterij Beseler en werd genoemd naar de echtgenote van de Pruisische kroonprins. De batterij kwam vlakbij de plaats waar voordien het Museum Stracké stond, dat door de Duitser werd afgebroken. De kanonnen waren opgesteld in halfronde betonbeddingen. De batterij stond in de onmiddellijke nabijheid van Mariakerke dorp. (Erwin Mahieu). Foto genomen na de oorlog.

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Cecilie. Mariakerke

M.M.Br., Marco Marcovici. - Mariakerke (Ostende) - Souvenir de la guerre = of the war 1914-18. Deux prisonniers boches qui ne l'ont pas volé. Two Boche prisoners worthy of it. - Foto genomen na de oorlog. Een Belgische militair en twee Duitse krijgsgevangenen. - Map 029 E-38e

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Cecilie. Mariakerke

M.M.Br., Marco Marcovici, Bruxelles. - Mariakerke (Ostende) - Souvenir de la guerre = of the war 194-18. Un "Kolossaal" dirigé contre l'Armée belge de Nieuport. A "Kolossaal" pointed against the Belgian army of Nieuport. - Map 029 E-38f

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Eylau. Oosteroever

M.M.Br., Marco Marcovici. - Le Fort Napoléon. Travaux de défence boches. Fort Napoleon. Hun defence works. - Misleidende onderschriften. De batterij Eylau was gelegen op de oosteroever op het gedeelte dicht bij de haven, genaamd de "Halve Maan". We zien een gedeelte van de militaire bouwwerken gelegen nabij de Leopoldsluis. - Map 029 E-39a

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Gneisenau. Zeedijk

M.M.Br. - Ostende, souvenir de la guerre. of the war 1914-18. Grosse batterie allemande capitulée devant la force britannique. Heavy German battery surrendered to the British forces.- Links detail van het "Royal Palace Hotel". Foto genomen na de oorlog. - Map 029A/73b

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Gneisenau. Zeedijk

M.M.Br. - Ostende, souvenir de la guerre. of the war 1914-18. Les terribles canons boches placés devant le Palace. The tremendous German guns placed before the Palace. - Rechts, detail van het "Royal Palace Hôtel" en verder de Koninklijke Gaanderijen. Foto genomen na de oorlog. De gaanderijen van het hotel en de Zeedijk zijn nog niet hersteld. - Map 029A/72a

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Batterij Hindenburg. Oosteroever

M.M.Br. - Ostende, souvenir de la guerre. of the war 1914-18. Gros canon de la batterie Hindenburg près du Fort Napoléon. Heavy Guns of the Hindenburg battery near Fort Napoleon. - Batterij Hindenburg werd gebouwd op de Oosteroever nabij het Fort Napoleon midden de oefenpiste van de "Société des Courses d'Ostende". Opname van na de oorlog. - Map 029A/71a

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Hotel Royal Palace

M.M.Br. - Ostende - Souvernir de la guerre 1914-18 Chariot transporteur des gros canons boches. Pstende - Souvenir of the War 1914-18 Heavy German gun tractor. - De inrijpoort van het Royal Palace Hotel. De Duitsers hebben na de installatie van batterij Gneisenau, de gaanderij van het hotel (rechts) afgebroken. Na de oorlog werd de gaanderij herbouwd. Foto genomen na de oorlog

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Sint Petrus- en Pauluskerk (1917)

M.M. Br. Editeur Marco Marcovici, Bruxelles. - Ostende, Souvenir de la guerre = of the war 1914-18. Eglise = Church SS. Pierre & Paul Trou d'Obus = Shell breach. - Ravage van de beschietingen van 22 september 1917. Detail van het vernielde noorderlijk gelegen zijportaal. - Map 029 E-34a

Postkaart : Havengeul

M.M.Br., N° 33 (Marcovici). - Ostende -  Eglise SS. Pierre et Paul, la Malle de Douvres et Gare Maritime. Maritime Station. - Vooraan gemeerd, een vrachtschip. Wat verder, twee pakketboten van de Oostende - Doverlijn gemeerd nabij het Zeestation. We zien nog de schade aan de perrons tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de achtergrond, de twee torens van de Sint Petrus en Pauluskerk, met links, de toren, ook "Peperbusse" genaamd, van de door brand vernielde Sint Pieterskerk. Er naast, de toren van het Zeevaartcommissariaat gelegen langs de Vindictivelaan.

Postkaart : HMS Vindictive

M.M.Br. - Ostende, souvenir de la guerre, of the War 1914-18. - Le "Vendictive" (sic) vu du Vieil Estacade. "Vendictive" (sic) as seen from Old Pier. - Detail van de gezonken HMS Vindictive in de havengeul van Oostende. We zien het weststaketsel en op de achtergrond, de Visserskaai (links) en de Zeedijk (rechts)

Postkaart : HMS Vindictive

M.M.Br. - Ostende, souvenir de la guerre, of the War 1914-18. Le "Vindictive" échoué par les Anglais en avril (sic) 1918, à l'entrée du port. The "Vindictive" sunk at the port entrance, by the English, in April (sic) 1918. - De gezonken HMS Vindictive in de havengeul van Oostende nabij het ooststaketsel. Het schip werd tot zinken gebracht op 10 mei 1918.

Postkaart : Vissersboten in het Schuildok, nu Montgomerydok

Ostende. Port des pêcheurs de crevettes. In het Schuildok liggen open garnaalboten, of Oostendse schovers. Vooraan de O.96 "Henriette" van reder Aug. Deckmyn en de O.129 "Baron Ruzette" van eigenaar J. Geldhof en reder Aug. Hamman. Op de achtergrond de Sint Petrus en Pauluskerk en de Visserskaai. Bron : Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la Ville d'Ostende. 1898, p.157-158.