POSTKAARTEN PHOTO TROPIC

Postkaart : Pakketboot "Koning Albert" in volle zee

Koning Albert T 31. In december 1947 werd de pakketboot "Koning Albert" afgeleverd door de werf Cockerill te Hoboken en ingezet op de lijn Oostende - Dover. Ten overstaan van de vorige schepen betekende dit vaartuig, qua passagiersaccomodatie, een ernstige stap vooruit. Er was meer volledig afgeschermde passagiersruimte en het restaurant was niet meer in het voorschip, maar midscheeps naar achter toe. Tevens was de ruimte van 2e klasse in verhouding tot 1e klasse verhoogd. Verder was de bovenbouw gedeeltelijk in lichtmetaal  uitgevoerd.