POST/POSTKANTOOR

Foto : 9 foto's van Antony van Oostende

Foto Antony  9 x 7.
St Petrus en pauluskerk - 10/08/1931
Het station - 19/10/1930-6
het postkantoor -
Het stadhuis - 28/07/1930
Vandersweepplaats 01/09/1929-3
vismijn - 17/09/1934-25
de haven - 07/12/1937-4
Thermen Paleis - 01/08/1937-8
Het Kursaal - 13/08/1937-6