PRAALGRAF LOUISE-MARIE

Liet Leopold II de oude Oostendse kerk in brand steken?

Kwaadwilligheid is nooit bewezen

Foto : De Peperbus : overblijfsel van de oude Oostendse kerk waarvan gezegd werd dat Koning Leopold II niet liever zag dan dat zij in een brand opging. Hij wou een nieuwe dekenale kerk, Oostendse waardig

Foto : Het praalgraf van België's eerste koningin Marie-Louise (sic) blijft een graaggezien attraktiepunt

Foto : Een mooi fotografisch effekt : de kijkgaten in de toren vormen als het ware een brandende kaars waardoorheen men een mooie kijk heeft op de sierlijke kapel

Auteurs: