PRAALWAGENS

Foto : 7e Zomercavalcade. Bredene. 1954. Praalwagen admiraalschip "Popham"

De praalwagen "Admiraal Pophan" van de Koninklijke Maatschappij de Vereenigde Karabijnschutters. Sas Slijkens, getrokken door een vrachtwagen, Chevrolet, van Houthandel, zagerij, schaverij, J.C. Claeys, M. Versluys Oostende, in de Driftweg te Bredene tijdens de zomercavalcade.

Foto : 7e Zomercavalcade. Bredene. 1954. Praalwagen admiraalschip "Popham"

Praalwagen, vrachtauto Chevrolet, van de Koninklijke Maatschappij De Vereenigde Karabijnschutters, Sas-Slijkens, tijdens de zomercavalcade te Bredene. Tafereel : Admiraal Pophan. Vrachtauto van Houthandel. Zagerij, Schaverij J.C. Claeys. M. Versluys Oostende.

Foto : Carnavalstoet 1949. Praalwagen admiraalschip "Popham"

Formaat : 13 x 18 cm. - Een praalwagen van de "Koninklijke Maatschappij der Vereenigde Karabijnschutters" uit Bredene in de halfvastenstoet op de Torhoutsesteenweg De wagen herdenkt de raid van de Britse admiraal Popham op de sluizen van het Sas tijdens de Franse bezetting onder Napoleon.

Foto : Carnavalstoet 1956. Praalwagen admiraalschip "Popham"

Een vrachtwagen van houthandel J.C. Claeys met praalwagen admiraalschip "Popham" bemand door leden van de "Koninklijke Maatschappij de Vereenigde Karabijnschutters" uit Bredene op het Wapenplein. Popham was een Brits genearaal die een raid uitvoerde op de sluizen te Bredene tijdens de Franse bezetting.

Foto : Carnavalstoet 1957. 1e Rattestoet. Oude Ijslandvaarders op het Wapenplein

Negatief : 6 x 9 cm. - Groep 29 : De Oude Ijslandvaarders met vlag en praalwagen op het Wapenplein. Hier in de stoet met de vlag van de spaardersmaatschappij "Nooit Genoeg", waaruit de folkloregroep is ontstaan.

Foto : Halfvastenstoet 1907

12 foto's formaat : 10 x 8 cm. - Met 12 negatieven in omslag en 12 vergrotingen, formaat : 29 x 21 cm. - Foto's : (3) Praalwagen van de vereniging" De Oude Wasschers" met als thema "L'Union Internationale de Pêcheurs" ; (6) Praalwagen van het inrichtend comite ; (11) Praalwagen van de vereniging "Union Ostendaise" met als thema "Une Soirée sous Louis XV" ; (12) Praalwagen van de vereniging "La Concordia" met als thema "Ostende centre d'art et de réjouissance". De stoet op het Wapenplein.

Foto : Halfvastenstoet 1907 (1)

7 foto's : (1) Ligue des cochers (Oostende) : Les armées des différents pays de l'Europe, les Polanais, in de Kapellestraat nabij Hôtel de Bavière ; (2 en 3) Praalwagen van het inrichtend comité : Le Reine des Plages ; (4) De Oude Wasschers met praalwagen en groep : L'union des Pêcheurs ; (5 en 6) Nu voor Later (Oostende) met vier praalwagens : (5) de Lente en (6) de Winter, op de hoek van de Louisastraat en de Van Iseghemlaan en (7) Praalwagen van La Wallonie : Char de la Wallonie. - De foto's staan in de volgorde zoals de stoet uitging. - Map 006 C-15a-g

Foto : Halfvastenstoet 1907 (2)

7 foto's : (1 en 2) La Concorde (Namen) met praalwagen en groep : Le Roi Pierrot. In de Kapellestraat en enkele leden van de groep op de Zeedijk ; (3) L'Union Ostendaise (Oostende), met praalwagen : Une soirée sous Louis XV. Hier op de hoek van de Louisastraat en de Van Iseghemlaan (4) Yver en Broedermin (Antwerpen) met praalwagen : La Séduction du Pêcheur ; (5) Cercle Mozart (Mechelen), groep met twee praalwagens en een kleine : Entrée des chambres de rhétorique, "La Pivoine" en "La Fleur de Lys".

Foto : Halfvastenstoet 1907 (3)

8 foto's : (1 en 2) De Vaste Ring (Antwerpen) met praalwagen en groep : Le Royaume des Gnomes. Op de Zeedijk (1) en op de hoek van de Louisastraat en de Van Iseghemlaan (2) ; (3 en 4) De Jonge Turners (Oostende) : Expansion Coloniale ; (5) Praalwagen van Le Rat Mort : Le Chart du Rat Mort ; (6) Char des Reines de la Mi-Carême de Paris ; (7) Les 5 parties du Monde en (8). Bij de laatste twee foto's zijn de groepen niet te duiden. De foto's staan in de volgorde zoals de stoet uitging, uitgezonderd de laatste twee. - Map 006 C-17a-h

Foto : Honderdjarige (1932)

In augustus 1932 werd een grootse stoet ingericht ter ere van de honderdjarige Joanna Symoens - weduwe Fr. Delaere. De foto werd genomen aan de Torhoutsesteenweg, te hoogte van de Zwaluwenstraat (links).

"Praalwagen getrokken door twee paarden met het opschrift : Hulde aan de honderdjarige. Moeder Delaere. Links, de rijwielhandel van Richard Wybouw, Torhoutsesteenweg 236. De woningen waren versierd en de vlaggen hingen uit. Veel volk op de been"

Meer info in De Zeewacht, 06/08/1932, p.1

Foto : Paasfeesten 1922

Zwart/wit foto Antony 230422-6 - Formaat : 24 x 30 cm. – Op de foto zien we de wagen van het V.O.S. (Vlaamse Oudstrijdersbond) met triomfboog en verschillende vaandels met wapenschilden erop. Op de triomfboog staan de letters S.P.Q.O.(?). De praalwagen staat op de hoek van het Leopold I-plein en de Kemmelbergstraat. Op de hoek coiffeurzaak voor dames en heren H.

Postkaart : Halfvastenstoet 1907

Phototypie H.Climan-Ruijssers. Anvers, N° 9. - Grand Cortège Déguisé, 31 Mars - 1 Avril 1907. Le char du Rat Mort (Ostende). - De praalwagen van de confrerie "Rat Mort" van de "Cercle Coecilia" op het Wapenplein.

Exemplaar met  inventarisnummer 2020/0449 = ZAAL 2020 10 SIMO 1