PRIJZEN ; TONEEL

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

Formaat : 13 x 18 cm. - De Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan) tijdens de slotopvoering opvoering voor het Koninklijk Landjuweel in aanwezigheid van Koning Boudewijn. Het 26ste tornooi 1959-1960 werd gewonnen door de Sint-Augustinuskring uit Antwerpen met "Onder Hoge Bescherming" van Efraïm Kishon, een satirische comedie in 3 bedrijven en werd opgevoerd op 26/12/1959. De voorstellingen voor Het Koninklijk Landjuweel gingen door in december 1959 en januari 1960.

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

Formaat : 13 x 18 cm. - Koning Boudewijn woonde de slotvoorstelling bij van het Koninklijk Landjuweel in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). We zien naast hem burgemeester Jan Piers en rechts, de voorzitter Paul Van Aerden.

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

Formaat : 13 x 18 cm. - Koning Boudewijn woonde de slotvoorstelling bij van het Koninklijk Landjuweel in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). We zien hem in het gezelschap van burgemeester Jan Piers (links) en de voorzitter Paul Van Aerden

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

Formaat : 13 x 18 cm. - Koning Boudewijn in gesprek met de voorzitter van het Koninklijk Landjuweel Paul Van Aerden.Tussen hen, burgemeester Jan Piers. De voorstellingen gingen door in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). De koning woonde de slotvoorstelling bij op 30/01/1960

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

Formaat : 13 x 18 cm. - De jury van het Koninklijk Landjuweel, dat plaats greep in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). Op de voorgrond het huidige landjuweel, een zilveren schaal. Het Koninklijk Landjuweel is de meest prestigieuze onderscheiding voor een Vlaams toneelgezelschap. In het midden de voorzitter van de jury Paul Van Aerden, met links van hem burgemeester Jan Piers. De slotvoorstelling en prijsuitreiking ging door in de aanwezigheid van Koning Boudewijn.

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

Formaat : 13 x 18 cm. - Koning Boudewijn woonde de slotvoorstelling bij van het Koninklijk Landjuweel in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). Naast hem, burgemeester Jan Piers en de voorzitter van de jury Paul Van Aerden

Foto : Koninklijke Toneelmaatschappij "Hoop in de Toekomst"

Foto op karton support. - Formaat : 24 x 30 cm. - Support : 38 x 44 cm. - De toneelspelers van het toneeldrama : "De Ware Schuldigen". - Zij wonnen de tweede prijs drama in de wedstrijd van Mechelen 1899-1900. - De eerste rij van links naar rechts : de heer Chatlen, mejuffrouw P. De Hulster, mevrouw Dierickx, mejuffrouw A. De Hulster en de heer J. Pilaeys. De achterste rij van links naar rechts :  de heren Mouqué, De Hulster en Hermé. - Op de foto bijgeschreven : Opgever Jos. Cornelis. Regie Osc. Roos.