PRIJZEN ; TONEEL

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

De tribune van de Oostendse Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan) tijdens een opvoering voor het Koninklijk Landjuweel. Het 26ste tornooi 1959-1960 werd gewonnen door de Sint-Augustinuskring uit Antwerpen met "Onder Hoge Bescherming" van Efraïm Kishon, een satirische comedie in 3 bedrijven en werd opgevoerd op 26/12/1959. De voorstellingen voor Het Koninklijk Landjuweel gingen door in december 1959 en januari 1960.

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

Koning Boudewijn kwam een voorstelling bijwonen van het Koninklijk Landjuweel in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan).We zien naast hem burgemeester Jan PIERS en rechts de voorzitter Paul VAN AERDEN.

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

Koning Boudewijn kwam een voorstelling bijwonen van het Koninklijk Landjuweel in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). We zien hem in het gezelschap van burgemeester Jan PIERS, links en de voorzitter Paul VAN AERDEN rechts 

Foto : Koninklijk Landjuweel 1960

De jury van het Koninklijk Landjuweel, dat plaats greep in de Koninklijke Schouwburg (Van Iseghemlaan). Op de voorgrond het huidige landjuweel, een zilveren schaal. Het Koninklijk Landjuweel is de meest prestigieuze onderscheiding voor een Vlaams toneelgezelschap. In het midden de voorzitter van de jury Paul VAN AERDEN, met links van hem burgemeester Jan PIERS.

Foto : Koninklijke Toneelmaatschappij "Hoop in de Toekomst"

Foto op karton support. - Formaat : 24 x 30 cm. - Support : 38 x 44 cm. - De toneelspelers van het toneeldrama : "De Ware Schuldigen". - Zij wonnen de tweede prijs drama in de wedstrijd van Mechelen 1899-1900. - De eerste rij van links naar rechts : de heer Chatlen, mejuffrouw P. De Hulster, mevrouw Dierickx, mejuffrouw A. De Hulster en de heer J. Pilaeys. De achterste rij van links naar rechts :  de heren Mouqué, De Hulster en Hermé. - Op de foto bijgeschreven : Opgever Jos. Cornelis. Regie Osc. Roos.