PRINSES GRACE VAN MONACO (1929-1982)

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Prins Rainier en Prinses Grace van Monaco komen aan bij het Feestpaleis op het Wapenplein. Achter hen centraal Jan PIERS, schepen. Links van hem Emiel VROOME, schepen en rechts van hem de schepenen Frans VAN CAILLIE en Kamiel DEHOUCK. Vooraan burgemeester Adolf VAN GLABBEKE.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Bloemenhulde door de prins en prinses van Monaco aan het monument van de op zee verdwenen vissers. Twee Ibis-jongens dragen de bloemenkrans. Rechts achter de dienstdoende officier, de schepenen Emiel VROOME, Kamiel DEHOUCK en  Frans VAN CAILLIE. Achter hen, Michel SURMONT, stadssecretaris. Stadsdeurwachter Henri LANOYE houdt een paraplu open boven prinses Grace. Achter de prinses schepen Jan PIERS. De jumelagefeesten hadden plaats tijdens de maand juni 1958 met volgend programma : 21 juni : Aankomst van de Gemeenteraad van Monaco. Diner Hotel Imperial.