PYPE HENDRIK (HENRI) (1854-1926) (AALMOEZENIER)

Bidprentje : Voor de overleden vissers tussen pasen 1926 en pasen 1927

Ook voor "De Vader der Visschers", de Z.E. Heer Henricus-Fredericus Pype, bestuurder der Vrije Visschersschool, Eere-Aalmoezenier bij het Staatszeewezen en de heer August-Michel Hamman, senator

FOTO. a. 5 foto's van activiteiten De Plate 1981 t...

FOTO. a. 5 foto's van activiteiten De Plate 1981 tem 1986.
b. 4 foto's activiteiten De Plate z. j. c. 5 foto's activiteiten De
Plate ( zinken Westhinder 1979+Bestuursvergadering 1982. )
d. 3 krantenfoto's activiteiten De Plate+t'Schorre 1981-82.
e. Krantfotoknipsel Hulde aan Paster Pype 1996.
f. Foto van ruiter Belgisch leger te paard. 12/2/1922.