RELIGIEUZE KUNST

Affiche : "Hulde aan het Christelijk Oosten". Tentoonstellingen. "Kunst" uit Oost en West" : Russische Ikonen. Museum Religieuze Kunst. 1 juli tot 3 oktober 1988

Formaat : 61 x 30 cm. ter gelegenheid van 1000 jaar Kerk in Rusland. 1. Koksijde in de kerk, Westkust. Wim van Petegem (retabel) en Romain De Saegher. 2. Oostende, Middenkust. Museum voor Religieuze Kunst, St. Sebastiaanstraat 41. "Kunst uit Oost en West" : Russische Ikonen. 3. Blankenberge, Oostkust. Zaal "Forum" : Tentoonstelling van Ikonen

Affiche : "Religieuze Kunst" aan de Kust. Tentoonstellingen. De Boodschappers van Marcel Notebaert. Museum Religieuze Kunst. .... (?)

Formaat : 50 x 29 cm. Illustratie Alfred Ost (1884-1945) "De Emmaüsgangers". 1) Koksijde : O.-L.- Vrouwkerk. Westkust : Kerstretabel en paasmysterieën van Wim van Petegem, Poolse Ikonen, Kruisweg van R. Gorsen. 2) Oostende : Museum "Religieuze Kunst". Middenkust : De Boodschappers van Marcel Notebaert. 3) Blankenberge : zaal "Forum". Oostkust : Felix De Boeck, Romain De Saegher, Alfred Ost, Marcel Notebaert, e.a.

Postkaart : Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk, genaamd Duinenkerk

Postkaart : avm N.VN 77.056. Onze-Lieve-Vrouw met scepter en Jezuskind, beiden met kroon zijn in gepolychromeerd hout. Het beeld staat in een zilveren nis met wit gewaad. Verdere literatuur : In en om het kerkje van Ensor / Freddy Dufait. Van de Wiele. 1998.

Postkaart : Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk, genaamd Duinenkerk

De nieuwe beuk. Achter het altaar drie brandramen met zeetaferelen uit het Evangelie : Jezus die de storm stilt ; De wonderbare visvangst ; Jezus die over het meer gaat. De preekstoel geschraagd door een vrouwenfiguur met kruis in de linker- en kelk in de rechterhand : symbolen van geloof, hoop en liefde. De communiebank met een voorstelling van de Ark des Verbonds. Verdere literatuur : In en om het kerkje van Ensor / Freddy Dufait. Van de Wiele. 1998

Postkaart : Sinte-Godelievekerk

Het interieur. Boven de zijaltaren, muurschilderijen op baksteen van H. Hart en Onze-Lieve-Vrouw van altijddurende Bijstand, door F. Kieckens. In het koor : kruisbeeld door Daniël Devriendt. Glasramen door Cor Westerduyn : iconografie in verband met leven en verering van Sint-Godelieve.