RELIGIEUZE VOORWERPEN

Foto : Het klooster der Arme Claren Colettinen (1935)

Stemmig beeld van de kapel van het klooster der Arme Claren Colettinen. Het gebouw werd gesloopt nadat het nieuw klooster, gelegen aan de Mariakerkelaan in 1959 in gebruik werd genomen.

Postkaart : Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk, genaamd Duinenkerk

De nieuwe beuk. Achter het altaar drie brandramen met zeetaferelen uit het Evangelie : Jezus die de storm stilt ; De wonderbare visvangst ; Jezus die over het meer gaat. De preekstoel geschraagd door een vrouwenfiguur met kruis in de linker- en kelk in de rechterhand : symbolen van geloof, hoop en liefde. De communiebank met een voorstelling van de Ark des Verbonds. Verdere literatuur : In en om het kerkje van Ensor / Freddy Dufait. Van de Wiele. 1998