ROBINS LAMBERT (1901-1980) (DIVISIEADMIRAAL ZEEMACHT)

Foto : Blijde intrede van Prins Albert en Prinses Paola in Oostende. 13/06/1959

Formaat : 13 x 18 cm. - Prins Albert en Prinses Paola op wandel in het Koningspark tijdens hun blijde intrede in Oostende. We herkennen uiterst links, provinciegouverneur Pierre Van Outryve d'Ydewalle en minister van binnenlandse zaken René Lefebvre. Tussen het prinsenpaar, schepen Kamiel Dehouck met naast hem minister P.W. Segers in gesprek met de stafchef van de Zeemacht, admiraal Lambert Robins. Uiterst rechts is burgemeester Jan Piers in gesprek met de vleugeladjudant van de prins. - Map 014 B-15

Foto : Boudewijn Hertog van Brabant bezoekt de Zeemacht. 1949

Formaat : 13 x 18 cm. - Uiterst links commodore Lambert Robins (op de foto is hij nog Korvetkapitein en ordonnansofficier van de koning). De officier rechts is Luitenant ter Zee 1 Klas, Georges Depoorter

Foto : Dag van de Zeemacht in aanwezigheid van Prins Albert. 1957

Foto : 13 x 18 cm. Burgemeester Adolf Van Glabbeke verwelkomt prins Albert. Rechts, kapitein ter zee Paul Van Waesberghe en links, commodore Lambert Robins. Op de achtergrond restaurant "La Mouette". "Het restaurant was gelegen Albert I-promenade 11, hoek Hofstraat. Het opende in 1955 en werd uitgebaat door Walter Lescrauwaet en Lea Fonteyne. Het gebouw werd gesloopt in 1968" (Redgy Hermant). Map 014 B-16a

Foto : Eedaflegging van Prins Albert als aspirant-officier

Formaat : 13 x 18 cm. - Het Wapenplein. Prins Albert met naast zich commodore Robins salueert bij het defile op de dag van zijn beëdiging als vaandrig-ter-zee 2e klas bij de Zeemacht. Links van de prins, Luitenant-ter-Zee 1e klas, Georges Depoorter.

Onder voorbehoud rechts : Generaal Majoor Goormachtig, bevelhebber van de militaire omschrijving der twee Vlaanderen en Antwerpen

Commodore Robins was toen hoofd van de Generale Staf van de Zeemacht te Brussel.

Foto : Eedaflegging van Prins Albert als aspirant-officier

Formaat : 13 x 18 cm. - De tribune met de notabelen op het Wapenplein in afwachting van de komst van Prins Albert voor zijn beëdiging als vaandrig-ter-zee 2e klas van de Zeemacht.

Vooraan rechts, onder voorbehoud, Generaal Majoor Goormachtig, bevelhebber van de militaire omschrijving der twee Vlaanderen en Antwerpen en naast hem commodore Robins, hoofd van de Generale Staf van de Zeemacht te Brussel. Op de andere tribune, burgemeester A. Van Glabbeke (rechts), en schepen Jan Piers (derde van rechts).

Foto : Koning Boudewijn bezoekt de Zeemacht

Formaat : 13 x 18 cm. Kazerne Generaal Mahieu. Koning Boudewijn op bezoek bij de Zeemacht. Achter hem commodore Lambert Robins en rechts minister Paul-Willem Segers.  De koning drukt de hand van fregatkapitein Petitjean. Uiterst links staat kapitein-ter-zee Jules Delforge.