SCHEPEN ; BEATRIX-FERNANDE (VISSERSVAARTUIG)

Foto : Tewaterlating 0.315 Beatrix Fernande

De O.315 "Beatrix Fernande" kort na zijn van stapelloop in het thans verdwenen 3e handelsdok. Op de achtergrond de verschillende scheepswerven en rechts de oude watertoren. Houten diepzeetreiler in 1947 gebouwd op de scheepswerf August Loy voor de rederij NV Boels (Oostende). De scheepswerf was gelegen op de hoek van de Werfkaai aan het derde handelsdok. De rederij Boels was gelegen Victorialaan 25, Oostende

Foto : Tewaterlating 0.315 Beatrix Fernande

De pas tewater gelaten O.315 "Beatrix Fernande" in het derde handelsdok. Op de achtergrond het "Hotel des Thermes" of in de volksmond het "Kanonhotel" op de hoek van de Hendrik Serruyslaan en de Aarshertoginnestraat.