SCHEPEN ; DE VOORUIT (VISSERSVAARTUIG)

Foto : Montgomerydok

Vissersvaartuigen gemeerd in het Montgomerydok. Rechts, de vissersvaartuigen O.759 "Henri-Roger" en de O.70 "De Vooruit". Links, in het midden, de Garnaalmijn, nu het Noordzeeaquarium, langs de Visserskaai

Garnaalboot 1945

4 foto's : (1) De O.70 "De Vooruit" bij de tewaterlating op de scheepswerf van August Loy in 1953 ; (2) De O.70 op de Slipway ; (3) De O.70 in de haven van Oostende en (4) de N.702 "De Maria", gebouwd in 1945 op de scheepswerf van J. Provoost te Nieuwpoort voor L. Potiers

Houten bokkevissers : de O.70 "(De) Vooruit"

2 foto's : (1) Model van de O.398. Ontwerp van een vissersvaartuig met twee bokken bedacht omstreeks 1957 door de Oostendse scheepssmid Oscar Schockaert en (2) de stalen bokkevisser Z.552 "Marathon", gebouwd in 1954 op de scheepswerf van A. Bocher te Zeebruge voor Jozef Vantorre.

Plan : scheepsbouw : O.70 De Vooruit

vorm : afdruk
leesbaarheid : goed
toestand : goed
onderwerp : achtermast ; visluik ; krabbebak ; zeft ; mand ; anker ; garnaalkist ; nethouders ; achtersteven ;      galgen ; ijsgat ; voormast ; benodigheden brug ; pomp ; spanner ; vislier ; voorplecht; roer ; schroef ; brug ; kiel ; steven