SCHEPEN ; EMERALD STAR (VISSERSVAARTUIG)

Vernieuwde Z.185 Emerald Star hervat visserij. - Met 3 foto's

3 foto's : (1) De bemanning van de Z.185 Emerald Star : Schipper Bart Flitser, machinist Oscar Belpaeme, matrozen Geert Populier en Jacky Marchand en lichtmatroos David De Raedt ; (2) De Z.185 verlaat de haven van Oostende en (3) De eerste bemanning op de doop op 17 december 1983 : schipper Gust Flitser, motorist Oscar Belpaeme, hulpmotorist René Verbouw, de matrozen Franky Lambrecht, Roger Hubrouck en scheepsjongen Paul Droissart van foto gw

Auteurs: 

Z.185 "Emerald (sic) Star" te Oostende van stapel gelopen

4 foto's : (1) en (2) De Z.185 Emerald Star tijdens de stapelloop op de scheepswerf Industrielle des Pêcheries (IdP) (Oostende) ; (3) De reders van de nieuwe treiler : August Flitser met echtgenote en kinderen, scheepsbouwers Mathieu en Pierre Devestele met commissaris Geeraerts en Frans Vanderveen en echtgenote en (4) De Z.185 Emerald Star en Z.48 Wodan, naast elkaar aan de kade

Auteurs: