SCHEPEN ; NELSON (VISSERSVAARTUIG)

Documentatiemap : Vissersvaartuig Z.66 "Nelson"

Bevat ook : (1) Uitnodiging tot het bijwonen van de doopplechtigheid van de Z.66 "Nelson" op zaterdag 23 februari 1985 om 15 uur aan boord ; (2) Menu aangeboden bij gelegenheid van de doop in Hotel "Majestic", zaterdag 23 februari 1985 en (3) Klein drukwerk van Hotel "Majestic", Zeedijk 697, 8300 Knokke

auteurs: 

Vernieuwing van Zeebrugse vissersvloot zet zich verder door : Z.66 "Nelson" in bedrijf genomen

5 foto's : (1) De Z.66 Nelson ; (2) De dooplechtigheid door E.H. Ben Gryson ; (3) De heer Verburgh geeft uitleg over de vangstsorteerder, met de heren Blomme, Vancraeynest, Poppe en Pintelon ; (4) Peter Jozef Vlietinck en meter Irène Depaepe en (5) de bemanning David Depaepe (schipper), Peter De Graeve (motorist), Hubert Meyers (matroos-stuurman) en de matrozen Ferny Desmedt, Roger Sorgeloos en Stefaan Ampe (scheepsjongen)

Auteurs: