SEO (COÖPERATIEVE) ; ARCHIEF

DRAAGTEKENS. a. 16 draagtekens SEO met nrs 18,28,4...

DRAAGTEKENS. a. 16 draagtekens SEO met nrs 18,28,4O,62,1O3,1O6,1O9
146,163,176,192,2O2,211,232,272,279.
b. 5 draagtekens SEO zonder nummer of naam.
c. 2 etuis met draagteken SEO met speld.
d. 2 draagtekens in zwarte bakeliet.
e. 1 draagteken 'A l'ouvriere travaux publiques' nr14.
f. 1 draagteken SEO met wapen Oostende op groene fond.