SEO ; PERSONEEL EN FAMILIE

Foto : Huldebetoon personeel SEO

Zwart/wit foto Antony 61252-22. Formaat : 13 x 18 cm. – Het personeelsfeest ging door op zaterdag 6 december in het Achturenhuis. Mej. R. Hespel kreeg het nijverheidereteken 1e klasse (30 jaar dienst) en dhr. R. Van Moerkerke nijverheidsereteken 2e klasse (25 jaar dienst).

Foto : Huldebetoon personeel SEO

Zwart/wit foto Antony 41254-20. Formaat : 13 x 18 cm. – Het personeelsfeest ging door op zaterdag 4 december in Ons Achturenhuis. Volgende personen werden gedecoreerd Mratha Vendendriessche-Verlinde, Albert Desmadryl, Richard Stockelynck, Maurice Meyns, Henri Carrette, Omer Lems, Robert Vergote, Victor Coucke en staan op het podium.

Foto : Personeel café SEO

Foto 14 x 9.5. Personeel van de bierco S.E.O. omstreeks 1925. Op de foto zittend v.l.n.r. Hagers Marie - ? - Esther ? - Maes Madeleine - Arséne ? - ? - Demeulemeester Romanie . Staande Huygebaert Floro - Vincke Marie - Nefors Madeleine - Kamiel? (biertapper) - Marie ? (caissière) - Benonie (biertapper) - Vandenberghe Marguerite - Dejongehe - Ida ?

Foto : Personeelsfeest SEO

Zwart/wit foto Antony 81251-26. Formaat : 13 x 18 cm. – Het personeelsfeest ging door op 8 december in Ons Achturenhuis. Dit jaar waren er twee jubilarissen, mej. Maria Visser nijverheidsereteken 1e klasse (30 jaar dienst) en  de heer Camiel Pieters nijverheidsereteken 2eklasse (25 jaar dienst). Mej.