SINT PETRUS- EN PAULUSKERK ; PLECHTIGHEDEN

Foto : Begrafenis Alphonsus Maria Josephus Elleboudt

Burgemeester Henri Serruys houdt een toespraak bij de begrafenis van Alphonsus Maria Josephus Elleboudt aan de Sint Petrus en Pauluskerk. Schuin achter de burgemeester, staat Jan Piers met het kussen met de eretekens. Links van hem, begrafenisondernemer Willy Lucas. Links in het portaal, koster Brys, rechts hoofdcelebrant Karel Martens. De politieagenten droegen toen nog hun witte helmen.

Foto : Begrafenis Alphonsus Maria Josephus Elleboudt

De lijkbaar staat opgesteld aan de inkom van de Sint Petrus en Pauluskerk. Centraal achter de lijkkist burgemeester Henri Serruys. Uiterst rechts staat een dominee en naast hem Robert Elleboudt. Op de achtergrond het Zeemanshuis met het Aquarium.

Foto : Begrafenis James Ensor

Begrafenis van James ENSOR. De kist wordt de Sint Petrus en Pauluskerk binnengedragen. Burgemeester Hendrik SERRUYS draagt het kussen met het kruis. Rechts vooraan begrafenisondernemer Pros GHYSEL. Rechts op het plein nog puinen van de Tweede Wereldoorlog. De tram reed er toen nog.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Kerkelijke plechtigheid in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk tijdens de jumelage Oostende-Monaco. Vooraan links Pierre VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, gouverneur van West-Vlaanderen, rechts burgemeester Adolf VAN GLABBEKE, uiterst links politiecommissaris DEGRUYTTER. De knielende priesters, links ROORYCK (de latere directeur van het OLV College Gistel), rechts Paul VANZEIR (de latere directeur OLV College Oostende) en in het midden de kerkbaljuw Afred DESMIDT.

Foto : Koning Boudewijn en Koningin Fabiola worden geestdriftig begroet door de Oostendse bevolking bij hun bezoek aan Oostende voor de ontvangst van hun huwelijksgeschenk de O.1 "Fabiola". 03/04/1961. (A-01)

Formaat : 13 x 18 cm. - Koning Boudewijn en Koningin Fabiola worden begroet door burgemeester Jan Piers aan de ingang van de Sint Petrus en Pauluskerk voor het bijwonen van de vissersmis. Op de achtergrond het zeemanshuis "El Mar" en het bijhorend aquarium.

Foto's A : Aankomst van van het vorstenpaar voor het bijwonen van de vissersmis. De vissersmis. Het vorstenpaar verlaat de Sint Petrus en Pauluskerk.

Foto : Koning Boudewijn en Koningin Fabiola worden geestdriftig begroet door de Oostendse bevolking bij hun bezoek aan Oostende voor de ontvangst van hun huwelijksgeschenk de O.1 "Fabiola". 03/04/1961. (A-05)

Formaat : 13 x 18 cm. - Koning Boudewijn en Koningin Fabiola tijdens de traditionele vissersmis in de Sint Petrus en Pauluskerk. De mis werd opgedragen door E.H. Evrard, aalmoezenier der visserij. Die dag legden zij ook bloemen neer aan het Monument der Zeelieden en ontvingen van de stad Oostende als huwelijksgeschenk het vissersvaartuig de O.1 "Fabiola".

Foto : Viering 175 jaar Firma VALCKE. Kapellestraat 76. Sint Petrus en Pauluskerk. 14/06/1958

Negatief : 6 x 9 cm. - 's Morgens was er in de Sint Petrus en Pauluskerk een eucharistieviering voor de overleden familie- en personeelsleden. Na de plechtigheid, burgemeester Adolf Van Glabbeke in gesprek met Jacques Bonnevie, afgevaardigde-beheerder van de firma Valcke.

Foto : Viering 175 jaar Firma VALCKE. Kapellestraat 76. Sint Petrus en Pauluskerk. 14/06/1958

Negatief : 6 x 9 cm. - 's Morgens was er in de Sint Petrus en Pauluskerk een eucharistieviering voor de overleden familie- en personeelsleden. Na de plechtigheid, burgmeester Adolf Van Glabbeke in gesprek met Jacques Bonnevie, afgevaardigde-beheerder van de firma Valcke