SINT PIETERSKERK

Foto : De St Pieterskerk (1896-1900)

Op 14 augustus 1896 brandde de Sint Pieterskerk bijna volledig af. Links, de Noodkerk, waar de erediensten werden gehouden totdat de nieuwe hoofdkerk voltooid was. Centraal, het portaal van de kerk, dat later steen voor steen zorgvuldig werd losgekapt om heropgebouwd te worden aan de zijkant van de oude toren, genaamd de Peperbusse.

Omer Vilain over de tijd van toen : Honderd jaar geleden brandde Sint-Pieterskerk

Illustraties : (1) De kerkbrand gezien van op de hoek van de Kerkstraat. Kaart uitgegeven door drukkerij A. Elleboudt en (2) De "Peperbusse" met nog gedeeltelijke puinresten kant Sint-Pietersstraat

auteurs: