SIX WILLY (1912-1990) (REFERENDARIS RECHTBANK VAN KOOPHANDEL)