SLAGERIJEN

Foto : Het Vissersplein (1936) (1)

Gedeelte van het Vissersplein, vanaf de Ooststraat (links) richting Cadzandstraat (rechts). Links in beeld, de kosteloze school en bewaarschool van de Zusters van Sint Vincentius à Paolo (Grijze Nonnen). Op de hoek van de Ooststraat was er toen een beenhouwerij. Centraal, links van de lantaarnpaal, de Straat Zonder Einde, met op de achtergrond de burelen van de wijngroothandel Auguste Péde

Foto : Hoek Wapenplein-Weststraat, thans Adolf Buylstraat (circa 1913)

De beenhouwerij Ameloot, op de hoek van het Wapenplein en de Weststraat. Rechts op de foto, de Royal Cinema, bijgenaamd het Vlooienkot, geopend in 1912 en gesloten in 1922. In 1923 werd in dit gebouw het Café Trois Fontaines ingericht.

Postkaart : Leopold I monument. Leopold I-plein

 Nels. - Oostende -  Gedenkteeken Leopold de Eerste en de St. Jozefskerk. - Het Leopold I-plein met rechtdoor de Rogierlaan, met op het einde de Sint Jozefskerk. Rechts, het "Hôtel de la Commune". Aan de lantaarnpaal was een tramhalte.