SMISSAERT EMILE

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat :  21 x 1 . Voorzitterswissel Van Iseghem August en Vilain Omer in Hotel Burlington. Van links naar rechts :  Van Iseghem August - Vilain Omer - Smissaert Emile - Vermeersch Gilbert - Major Walter - Mevr Dreesen (Herrling Rosy) en Van Haverbeke Eddie (24 april 1999).

Omer Vilain over de tijd van toen : Oude Zeewachten

Illustraties : (1) Emiel Smissaert in de kelders van het Feestpaleis bij een rek met Oostendse kranten en (2) Valère Prinzie, gezeten op een pak ingebonden Zeewachten die klaar staan om te verhuizen

auteurs: