SPROTMIJN (VISMIJN)

Foto : Electrisch afmijntoestel

Tussen de vismijn en de haringhalle is een haring- en sprotbeurs opgericht waar de verkoop geschiedt door middel van een electrisch afmijntoestel. De kopers nemen plaats in een soort tribune die goed uitzicht heeft op de te verkopen waar en op een grote wijzerplaat die de prijzen aanduidt. Ieder koper heeft voor zich een genummerde drukknop die met de wijzerplaat van het electrisch afmijntoestel verbonden is. Als de koper op deze knop drukt doet hij de wijzer stilstaan en het nummer van zijn drukknop komt verlicht naast het toestel te voorschijin. Aldus worden automatich zowel de koper als de koopprijs aangeduid en is er geen betwisting daaromtrent meer mogelijk

auteurs: 

Foto : Haven

Het Duitse visserij onderzoeksschip "Anton Dohrn" op officieel bezoek, aangemeerd bij de Vismijn in het Visserijdok. Achter het vaartuig het Sprotkot. Het vaartuig was tevens een visserijwachtschip. Het was uitgerust met een operatiekamer en een hospitaal met 8 bedden.

Foto : Prins Albert bezoekt de Vismijn

Negatief : 6 x 9 cm. - De prins in de sprothalle. Hij krijgt een woordje uitleg van Gustave Velthof, directeur van de vissershaven. We herkennen o.a. van rechts naar links, schepen Maurice Quaghebeur sr., burgemeester Adolf Van Glabbeke, de prins en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen Pierre van Outryve d'Ydewalle. De militair is de vleugeladjudant van de prins. De man met bril nabij de trapleuning is havenkapitein René Becu