STEDELIJKE BASISSCHOOL ASTRID VAN IMSCHOOT

Affiche : De Coulisse. Een vreemde luis in huis. Van Imschootschool. 8-9-10/11/1996

Formaat : 42 x 30 cm. Door Jack Staal. Regie: Tony Roels. Acteurs: Nicole Lauteins, Liliane Dossaer, Patrick Ricquier, Els Rommelaere, Kurt Meesschaert, Willy Janssen, Kurt Ponjaert en Geert Loncke. 

Affiche : Het Oostends Werkteater. "Ben ik nu getrouwd of niet?". Van Imschootschool. 4,5,6 november 1983

Formaat : 61 x 30 cm.  Komedie in 3 bedrijven van Sam Bate. Regie: Katri Wildemeersch. Spelers: Ann Bultiauw, Danny Janssen, Donata Coucke, Claude Barbier, Els Rommelaere, Miet Vanbelle, Geert Cathry, Cathérine Roex, Katrien Vanderbeke en Karl Leroy.

VTI helpt energiefactuur basissscholen naar beneden

Leerlingen doen ervaring op, terwijl lagere scholen besparen

Foto: Bart Duflou van EOS en technisch adviseur Jean-Pierre Cologne van het VTI me enkele leerlingen in een lokaal van de Astrid Van Imschootschool

Auteurs: