TILBURY SCHEPEN

Postkaart (kopie) : Oude Vismijn

Souvenir du Littoral Belge. Ostende. La Minque, criée aux poissons. Oostende omstreeks 1900. De vismijn, aan het zuidelijk uiteinde van het Schuildok, nu Montgomerydok en aan de oever van de Visserskreek. Aan het laadperron, de "vistafel", van de vismijn staan goederenwagens voor het vervoer van vis. Rechts een locomotief en enkele goederenwagons bestemd voor de Tilburylijn van de John Cockerill rederij. Rechts, in de Visserskreek, het s.s. Topaze van de John Cockerill rederij. Bron : Open monumentendag Oostende 10 september 2006 : import/export. De vistreinen / Ferdinand Gevaert. p.

Postkaart : Havengeul

Ostende. Bassin. Tilbury schepen van de John Cockerill rederij tijdens het lossen of laden in de Visserskreek nabij de oude vismijn. Deze vrachtschepen onderhielden een regelmatige lijnvaart tussen Oostende en Tilbury. Tilbury ongeveer 56 km van Londen, waar de goederen verder vervoerd werden met de "London-Tilbury Southend Railway", waar ze verkocht werden op de markten van Bellingsgate en Covent-Garden. De vrachtschepen "Topaze", "Rubis" en "Saphir" voerden in 1905 : in 120115 ton en uit 121286 ton.