TIMMERMANS GEORGES (1899-1969) (COMMODORE ZEEMACHT)

Foto : Bezoek Montgomery. 1948

Veldmaarschalk MONTGOMERY, schepen Emiel VROOME, commodore TIMMERMANS (?) e.a. steken de Vindictivelaan over naar het Gerechtshof dat toen dienst deed als stadhuis.Op de achtergrond de ingang van het "Panorama de l'Yser", gebouwd in 1924 op het deels, na de Eerste Wereldoorlog, gedempte derde handelsdok, op de hoek met de Stockholmstraat.

Foto : Burgemeester Henri Serruys

Burgemeester Henri SERRUYS speecht op de trappen van het dd. stadhuis (huidig gerechtshof) na ontvangst van militairen.achter hem staat de gouverneur van West Vlaanderen d'OUTRYVE d'YDEWALLE en achter deze staat Michel SURMONT stadssecretaris, rechts vooraan staat Commodore Georges TIMMERMANS.

Foto : North Sea Yacht Club

De lord mayor van Birmingham en zijn echtgenote worden ontvangen in het clubhuis van de North Sea Yacht Club. Naast de echtgenote commodore Georges TIMMERMANS, voorzitter en achter haar Michel SURMONT stadssecretaris.

Foto : Portret van Commodore Timmermans

Georges Timmermans (1899-1969) monsterde op 15-jarige leeftijd aan op het schoolschip “l’Avenir”  van onze koopvaardijvloot en bleef aan boord tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Hij begon aan een lange loopbaan bij de Staatsmarine, hij behaalde het brevet van kapitein ter lange omvaart en voer tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog het bevel over meerdere mailboten van de Oostende Doverlijn.

Hij kreeg de graad van Commander (fregatkapitein) van de Britse admiraliteit.

Foto : Royal North Sea Yacht Club

Burgemeester Jan PIERS (centraal) op het terras van de Royal North Sea Yacht Club. Naast hem wijst commodore Georges TIMMERMANS. Rechts naast Jan Piers staat schepen François VAN CAILLIE. Vierde en vijfde van links Michel SURMONT, stadssecretaris en schepen Kamiel DEHOUCK. Uiterst links, Raymond ZWAENEPOEL, afdelingshoofd Openbare Werken Stadsbestuur.

Foto : Vaderlandse plechtigheid

Vaderlandse plechtigheid aan het Wapenplein, de eretribune tijdens het spelen van het vaderlands lied.Militairen van verschillende naties,op de eerst rij, uiterst rechts burgemeester Adolf vAN GLABBEKE, vijfde van rechts commodore TIMMERMANS, zevende commodore ROBYNS en uiterst links schepen Emiel VROOME.

Foto : Vlaanderenstraat

Vaderlandse plechtigheid in de Vlaanderenstraat bij de hoek  van de Albert I Promenade (Zeedijk).Vooraan rechts Adolf VAN GLABBEKE,burgemeester,naast hem een belgisch generaal,op de 2e rij achter hen commodores TIMMERMANS en ROBYNS.Op de achtergrond rechts de schouwburg.