VAN CRAEYNEST ANDRÉ (1922-2008) (VISSER LERAAR ZEILER)