VAN HAVERBEKE EDDIE (1932-2019) (MILITAIR HEEMKUNDIGE)

Foto heemkring "De Plate"

Foto 21 x 15. Voorzitterswissel Van Iseghem A - Vilain O. in hotel Burlington. V l n r Van Iseghem August - Vilain Omer - Smissaert Emile - Vermeersch Gilbert - Major Walter - Mevr Dreesen (Herrling Rosy) Van Haverbeke Eddie (24 april 1999).