VAN HAVERBEKE EDDIE (1932-2019) (MILITAIR HEEMKUNDIGE)

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat :  21 x 1 . Voorzitterswissel Van Iseghem August en Vilain Omer in Hotel Burlington. Van links naar rechts :  Van Iseghem August - Vilain Omer - Smissaert Emile - Vermeersch Gilbert - Major Walter - Mevr Dreesen (Herrling Rosy) en Van Haverbeke Eddie (24 april 1999).