VELDSTRAAT

Foto : De Veldstraat, thans de Jules Peurquaetstraat (circa 1955)

Het leegstaand pand van de vroeger door de heer Vande Casteele uitgebate danszaal In de Nieuwe Flora. Later kwam er achtereenvolgens : een verkoopzaal, een pakhuis voor kachelhout en het atelier van de timmerman. Het gebouw werd in 1976 samen met de aanpalende danszaal Mon Plaisir gesloopt.

Foto : De Veldstraat, thans Jules Peurquaetstraat (circa 1910)

De bakkerij van het echtpaar Van Becelaere-Passchyn, in de Veldstraat nr. 36. De zaak werd in 1929 overgenomen door de heer Richard Pauwels. Deze laatste werd in 1953 opgevolgd door zijn zoon Roger, die de bakkerij openhield tot in 1977