VERENIGDE OOSTENDSE SCHEEPSWERVEN (VOS) (SCHEEPSBOUW)

Foto : Tewaterlating O.118 Maurits-Roger

De O.118 "Maurits Roger", stalen motortreiler, kort na de tewaterlating op de werf V.O.S. (Verenigde Oostendse Scheepswerven) voor rederij PVBA De Trawler. De scheepswerf V.O.S. was eigenlijk de voortzetting van de scheepswerf Loy en ging in faling in 1964.