VERMEERSCH GILBERT

Foto : Le folklore à l'honneur

Foto : De heemkundige kring De Plate viert hun voorzitter en stichter Ernest De Taye. Omer Vilain, stadsbibliothecaris en secretaris van de kring overhandigt een geschenk aan de voorzitter en zijn echtgenote. Op de foto o.a. : Gilbert Vermeersch en schepen Raymond Miroir.

Auteurs: 

Foto heemkring "De Plate"

Foto 21 x 15. Voorzitterswissel Van Iseghem A - Vilain O. in hotel Burlington. V l n r Van Iseghem August - Vilain Omer - Smissaert Emile - Vermeersch Gilbert - Major Walter - Mevr Dreesen (Herrling Rosy) Van Haverbeke Eddie (24 april 1999).