VISMIJN ; AANVOER

Foto : Vismijn

Aanvoer van vis (pladijs) in de Vismijn. Vooraan van links naar rechts : Sylvain TYTGAT, afdelingschef Havendiens, Raf GHYS, havenkapitein, voorzitter van de rederscentrale, Henri DUMAREY, schepen van de haven, Jan PIERS, burgemeester en gemeenteraadslid, PORTA. De anderen onbekend. 

Trouwste aanvoerders Oostendse vismijn gekoesterd

6 foto's : (1) Rudy en Dennis Barbaix van de O.82 St Antoine ; (2) Groepsfoto van de gehuldigde reders ; (3) De familie Pieters van de O.316 Aegir ; (4) De gelauwerde bemanning van de N.75 Sarvy ; (5) Yves Hertsens neemt de sierschalen voor de bemanning van de Z.583 Angelina in ontvangst en (6) schepen Miroir overhandigt de attenties voor de bemanning van de O.124 Fighter aan reder Dezutter

Auteurs: