VISMIJN ; BEDRIJVEN

Advertentie : Firma J. Baels-Mauricx, 93, Rue de la Chapelle, Ostende

Gesticht in 1878. Reederij, bechrijven en besturen van stoomtreilers, motorbooten en allerhande verhandelingen betreffende zeevisscherij. Telefoon : bureel Vischmijn 132. Huis : 93, Kapellestraat. J. Baels Zoon Oostende

Advertentie : John Bauwens. Visafslagers en beschrijvers. Vismijn 43, Oostende

Pêcheries à Vapeur. Stoom- en Motorreederij. John Bauwens. Vischafslagers en Beschijvers. Vischmijn 43 Oostende. Telegram adres : Bauwenson, Oostende. Telefoon : Vischmijn 1268. Reederij : 192. Frans Verbanck 515