VISMIJN ; VEILING

Foto : Electrisch afmijntoestel

Tussen de vismijn en de haringhalle is een haring- en sprotbeurs opgericht waar de verkoop geschiedt door middel van een electrisch afmijntoestel. De kopers nemen plaats in een soort tribune die goed uitzicht heeft op de te verkopen waar en op een grote wijzerplaat die de prijzen aanduidt. Ieder koper heeft voor zich een genummerde drukknop die met de wijzerplaat van het electrisch afmijntoestel verbonden is. Als de koper op deze knop drukt doet hij de wijzer stilstaan en het nummer van zijn drukknop komt verlicht naast het toestel te voorschijin. Aldus worden automatich zowel de koper als de koopprijs aangeduid en is er geen betwisting daaromtrent meer mogelijk

auteurs: 

Foto : Prins Albert bezoekt de Vismijn

Formaat : 13 x 18 cm. - Rechts naast de prins, burgemeester Adolf Van Glabbeke. Links (tweede) van de prins provinciegoeverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle en schepen Maurice Qauaghebeur sr. De prins krijgt uitleg van Gustave Velthof, directeur van de vissershaven

Foto : Prins Albert bezoekt de Vismijn

Formaat : 13 x 18 cm. - Prins Albert op bezoek in de Vismijn tijdens de veiling. Rechts, burgemeester Adolf Van Glabbbeke. Links, schepen Maurice Quaghebeur sr. en naast hem provinciegouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle. De prins krijgt uitleg van Gustave Velthof, directeur van de vissershaven.

Foto : Prins Albert bezoekt de Vismijn

Formaat : 11 x 12,5 cm. - Prins Albert op bezoek in de vismijn tijdens de veiling. Rechts, burgemeester Adolf Van Glabbeke. Links, schepen Maurice Quaghebeur sr. en naast hem provinciegouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle. De prins krijgt uitleg van Gustave Velthof, directeur van de vissershaven. - Map 014B/18a

Foto : Vismijn

Veiling van vis in de Vismijn,alle prijzen worden genoteerd door de "tegenschrijvers" van de stad (uniformpet). "De afslag wordt verricht door de afslager, die vooraan staat en de te koop aangeboden vis luid afroept, in afdalende reeks. Soms loopt er nog een persoon in de vismijn tussen de vangsten, die met een stok aanwijst welke bennen vis er precies verkocht worden ; meestal wordt die taak echter gewoon door de afslager uitgevoerd. Wie van de potentiële kopers het eerst "mijn" roept, heeft de vis gekocht.

Foto : Vismijn

Verkoop van de vis. De afslager die de te koop aangeboden vis in afdalende reeks afroept en hem ten slotte aan de hoogst biedende verkoopt. Hij roept over welke vissoort, sortering en gewichten het gaat. Hij wordt bijgestaan door een schrijver en een tweede schrijver. Zij noteren de prijzen van de verkochte vis, de soort vis, de hoeveelheid en de koper. - Map 023 A-50

Trefwoorden: 
auteurs: 

Het einde van de 'pelders' in de Oostendse vismijn. - Met foto's

Pelder : Benaming voor de mensen die helpen bij het sorteren van de vis en die tijdens de verkoop ook de inhoud van de kisten en loten afroepen (Fredje Traetsaert)

Foto's : Laatste verkoopdag op aloude wijze in de vismijn (Oostende) met o.a. : burgemeester Jean Vandecasteele, provincieraadslid Jean Vyvey, afslagers Etienne Boucquet, Patrick Billiau en Steve Lowyck, tegenschrijvers Chris Van de Maele, "pelders" Fredje Tratsaert en Jean-Pierre Coulier van foto gw

Auteurs: 
Trefwoorden: