VLOTDOK EN HOUTDOK

Foto terugkeer troepen uit Congo

Het troepentransportschip de "Kamina" dat onze troepen uit Congo terugbracht, ligt aangemeerd in het Vlotdok.Koning Boudewijn was er om hen te verwelkomen,links van hem een comodore (?) van de Zeemacht,rechts naast deze provinciegouverneur d'Outryve d'Ydewalle.Links herkennen we ook Jan Piers burgemeester.  

Jan Smit duikt van de Nele in het Vlotdok

Opnames in haven voor de film Het Bombardement

Foto : De bemanning van de 'opgevorderde' Nele tijdens de opnames in het Vlotdok: motorist Charles Marneffe, schipper-erecommandant Jean Ramakers en matroos Margot Henn volgen met grote ogen de filmopnames

Auteurs: