WATERVOORZIENINGEN

Omer Vilain over de tijd van toen : De oude watertoren

Illustraties : (1) Een algemeen zicht van de spoorwegen met het goederenstation (links) en de watertoren (rechts), gezien van op de brug die van de Koninginnelaan naar het Bosje liep (circa 1902) en (2) De watertoren als een waardige kasteeltoren, gelegen aan de rand van het Bosje (circa 1906)

auteurs: