WELLINGTONSTRAAT

Foto : De Wellingtonstraat (1951)

Eén van de laatste volkse cafés die gelegen waren aan de noordkant van de Wellingtonstraat, ter hoogte van de Sportstraat. Dit café werd toen uitgebaat door de familie De Poorter, en was gekend onder de benaming "Bij Poorters". Het werd meestal druk bezocht voor en nà de paardewedrennen. Omstreeks 1955 viel het onder de slopershamer, samen met de rest van de huizenrij.

Foto gebouwen

Foto 24 x 18.
Hotel Iridia nu Royal Astrid hoek Koninginnelaan - Koningin Astridlaan - Wellingtonstraat
Het hotel Royal Astrid werd opgericht in 1969 met de intentie een rusthuis op te richten voor rijke bejaarden.
Na enkele jaren werd het hotel overgenomen door Vanbiervliet.
In 1982 werd de Royal Astrid overgenomen door de sociale voorzorg door de socialistische partij om een kuurcentrum op te richten
Het hotel werd uitgebreid en het nieuw gebouw kreeg de naam IRIDIA THALASSA.