ZEEVISSERIJ ; WETGEVING

Urkers blijven sancties aanvechten : Jelle Kramer, Z.571 en N.706 : KB op economische band verbergt andere bedoelingen. - Met 2 foto's

2 foto's : (1) Jelle Kramer (reder) (Urk) en (2) Jelle Kramer met de bemanning van de N.706 Ster der Zee : schipper Danny Huyghebaert, motorist Christof Vroomen en matrozen Johan Grotard en Patrick Geryl

Auteurs: